Lääkehoidon arviointipalvelut


Lääkehoidon arviointipalvelun avulla saadaan arvio potilaan kokonaislääkityksestä. Palvelun tavoitteena on tukea lääkehoidon onnistumista ja parantaa lääkitysturvallisuutta varmistamalla, että potilaan käyttämät lääkkeet sopivat yhteen eikä lääkityksestä aiheudu ylimääräisiä haittavaikutuksia.

Sysmän apteekki tarjoaa sekä Lääkehoidon arviointipalvelua (LHA) että laajempaa Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua (LHKA). Arvion laatimiseen tarvitaan potilaan ajantasainen lääkelista, diagnoosit ja laboratorioarvot. Arviossa keskeistä on myös potilaan tai mahdollisesti omaisen tai hoitajan haastattelu.

Lääkehoidon arviointi soveltuu useita lääkkeitä käyttäville, jotka miettivät lääkkeiden käyttötarkoitusta, turvallisuutta ja lääkkeiden oikeita ottoajankohtia- ja tapoja.

Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan:

  • lääkkeiden yhteisvaikutukset

  • päällekkäislääkitykset

  • lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja ruokailun vaikutus lääkkeiden ottamiseen

  • mahdolliset haittavaikutukset

  • lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille

  • lääkehoidon taloudellisuus

Kysy lisää apteekista!