Annosjakelu

Koneellisessa annosjakelupalvelussa asiakas saa lääkkeensä 2 viikon erissä kerta-annospusseihin pakattuna. Palveluun kuuluu myös asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistus, joka tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa.
Palvelun avulla pyritään parantamaan lääkehoidon turvallisuutta, edistämään lääkehoidon onnistumista ja säästämään lääkekuluissa. Säästöjä syntyy siitä, kun asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä, ei kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Lisäksi mahdollisten turhien lääkkeiden karsiminen vähentää asiakkaan lääkekuluja.

Lue lisää Apteekkien annosjakelupalvelu